نمایش 1–15 از 104 نتیجه

فیلتر قیمت
برندها
فیلتر بر اساس ip
توان

ریسه تزٍِيینی PL-100-10m

۷۳,۰۰۰ تومان

لامپ بخارجیوه 250 وات شعاع مدل NBM-250

۷۵,۰۰۰ تومان

لامپ بخارجیوه 160 وات شعاع مدل NBM-160

۵۵,۰۰۰ تومان

لامپ هالوژن مدادی شعاع مدل S-300W

۲۷,۰۰۰ تومان

لامپ صنعتی QS-2000 شعاع

۴,۹۰۰,۰۰۰ تومان

لامپ متال هیلد2000 وات پایه E40 (لامپMH-2000) شعاع

۳,۸۹۰,۰۰۰ تومان

لامپ بخارسدیم1000 وات پایه E40 (لامپHPS-1000-PHILIPS BELGIUM) شعاع

۱,۳۸۰,۰۰۰ تومان

لامپ متال هیلد1000 وات پایه E40 (لامپMH-1000) شعاع

۲,۴۰۰,۰۰۰ تومان

لامپ بخارسدیم400 وات پایه E40 (لامپ HPS-400) شعاع

۱۹۵,۰۰۰ تومان

لامپ متال هیلد400 وات پایه E40 (لامپMH-400شعاع) شعاع

۲۶۰,۰۰۰ تومان

لامپ بخار سدیم250 وات پایه E40 (لامپHPS-250شعاع) شعاع

۱۸۰,۰۰۰ تومان

لامپ متال هیلد250 وات پایه E40 (لامپMH-250) شعاع

۱۸۰,۰۰۰ تومان

لامپ بخارسدیم150 وات مدل RX7s (لامپSH-RX7s-150W) شعاع

۱۱۵,۰۰۰ تومان

لامپ متال هیلد150 وات پایه G12 (لامپSH-G12-150W) شعاع

۱۲۵,۰۰۰ تومان

لامپ مهتابی 18وات پین دار (لامپ SH-18PLL-18W)شعاع

۲۶,۰۰۰ تومان