مشاهده همه 13 نتیجه

فیلتر قیمت
برندها
توان

ریسه تزٍِيینی PL-100-10m

۷۳,۰۰۰ تومان

ریسه خطی رنگی

۳۴,۰۰۰ تومان

ریسه شیلنگی

۲۳,۸۰۰ تومان

استریپ لایت 12ولت 5050 یک ردیف تراکم 60 CMC

۵,۲۳۸,۱۰۰ تومان

استریپ لایت 220ولت 5730 دوردیف تراکم 120 CMC

۱,۳۵۸,۳۰۰ تومان

نئون فلکسی 220 ولت

۳,۵۲۱,۰۰۰ تومان ۳,۳۴۵,۰۰۰ تومان

استریپ لایت 220 ولت 5730

۳۲,۲۰۰ تومان ۲۸,۴۰۰ تومان

استریپ لایت 220 ولت 5050 ضد رطوبت

استریپ لایت 220 ولت 3528

۵۹,۰۰۰ تومان ۵۶,۰۰۰ تومان

استریپ لایت 220 ولت 5050

۷۱,۷۰۰ تومان ۶۸,۰۰۰ تومان

استریپ لایت 220 ولت 3528

۴۲,۱۰۰ تومان ۴۰,۰۰۰ تومان

استریپ لایت 12 ولت 5050

۴۲۸,۰۰۰ تومان ۴۰۶,۶۰۰ تومان

استریپ لایت 12 ولت 3528

۲۳۹,۲۰۰ تومان ۲۲۷,۳۰۰ تومان